از سوی فرماندهی دریابانی استان و در راستای تعامل بیشتر با جامعه صیادی صورت گرفت:
اختصاص شماره 07633331121 برای گزارش تخلفات و ناامنی های دریایی برای صیادان

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از اختصاص شماره 07633331121 برای گزارش تخلفات و ناامنی های دریایی برای صیادان از سوی فرماندهی دریابانی استان و در راستای تعامل بیشتر با جامعه صیادی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،محمد جوانمرد با اشاره به اهمیت صید و صیادی اصولی و استفاده از ادوات صید استاندارد گفت: بدون شک رعایت اصول صیادی و ممانعت از صید غیر مجاز لازمه پایداری صید و حفظ ذخایر آبزیان برای نسل آینده است.

وی با بیان اینکه از سوی فرماندهی دریابانی استان همکاری خوبی با اداره کل شیلات هرمزگان و جامعه صیادی همواره صورت گرفته است افزود: اختصاص این شماره در همین راستا و برای گزارش تخلفات،ناامنی های دریایی،تجاوزات مرزی دریایی،تجاوز شناورهای صیادی خارجی یا استان های مجاور به آبهای استان وهرگونه صید و صیادی غیر مجاز و ... خواند.

جوانمرد خاطر نشان شد در آینده ای نزدیک شاهد اختصاص شماره ای چهار رقمی به همین منظور خواهیم بود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان  با بیان اینکه صید و صیادی علاوه بر پیشینه مردم استان و اشتغال بخشی از فرهنگ استان هرمزگان است گفت: بدون شک حفظ این مهم نیاز به توجه همه مسئولان و مردم دارد.