رئیس شیلات شهرستان جاسک خبر داد :

اعزام بالغ بر 10 فروند شناور صیادی به مناطق سیل زده

رئیس شیلات شهرستان جاسک از اعزام بالغ بر 10 فروند شناور صیادی قایق به مناطق سیل زده استان خوزستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، امید زارعی با اشاره به بکارگیری تمام توان شیلات شهرستان جاسک در امداد رسانی به هموطنان سیل زده به صورت مادی و غیرمادی گفت : صیادان جاسکی با اعزام 10 فروند شناور قایق به مناطق سیل زده خوزستان در راستای امداد رسانی روند امداد رسانی به مردم سیل زده را سرعت بخشیدند.

وی با بیان اینکه شهرستان جاسک با برخورداری از حدود 800 فروند شناور صیادی سبک و سنگین و همچنین سه بندر صیادی و چندین مرکز تخلیه صید نقش مهم در صید و صیادی استان دارد گفت :  یکی از اولویت های مهم شیلات شهرستان جاسک در ماه اخیر برنامه ریزی جهت امداد رسانی به سیل زدگان بوده است.