انتصاب عبدالرسول دریایی به عنوان سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات هرمزگان

طی حکمی از سوی مدیرکل شیلات هرمزگان و در مراسمی عبدالرسول دریایی به عنوان سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات هرمزگان منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، عبدالرسول دریایی پیش از این ریاست اداره توسعه ماهیان دریایی و سایر آبزیان  شیلات هرمزگان و رئیس گروه پرورش ماهی در دریا شیلات هرمزگان را در کارنامه خود  داشته  و در حال حاضر دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان است.

لازم به ذکر است پیش از این  علی کریمی عهده دار سمت  معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان بود که به افتخار بازنشستگی نایل آمد.