مدیر کل شیلات هرمزگان در دیدار هیئت رئیسه اتحادیه تولید و تجارت آبزیان:

هرمزگان قطب تولید و تجارت آبزیان کشور

حمایت از تجار و تولیدکنندگان آبزیان از اهم برنامه های شیلات هرمزگان

مدیر کل شیلات هرمزگان در دیدار با جمعی از هیئت رئیسه اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با اشاده به اهمیت تولید وتجارت آبزیان ، حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان آبزیان از اهم برنامه های شیلات هرمزگان خواند.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، محسن یکتاپور با اشاره به نقش ویژه صادرکنندگان و تولید کنندگان آبزیان در تکمیل چرخه این صنعت گفت: بدون شک جایگاه ویژه ای برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان آبزیان دیده شده است که تحقق کامل آن نیازمند حمایت مسئولین ملی و استانی است.

وی با اشاره به ظرفیت استان هرمزگان در صنعت تکثیر و پرورش آبزیان،پرورش ماهی در دریا،صید پایدار و اصولی و ... همچنین با دسترسی به آب های بین المللی و برخورداری از جزیره های ۱۴گانه گفت: این مهم ظرفیت های منحصر به فردی در تولید وتجارت آبزیان برای استان هرمزگان رقم زده است که این استان را به قطب تولید و تجارت آبزیان بدل کرده است.

مدیر کل شیلات هرمزگان تاکید بر حمایت از بخش خصوصی،تقویت بخش خصوصی با توان رقابتی،ممانعت از خروج آبزیان از مبادی غیر رسمی،تسهیل و رفع موانع صادرکنندگان و تولیدکنندگان و  آبزی پروران و ... از اهم مباحث مطروح در این جلسه خواند.

گفتنی است استان هرمزگان رتبه اول تولیدات شیلاتی و صادرات آبزیان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.