تقدیر استاندار هرمزگان از مدیر کل شیلات هرمزگان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید و صادرات