تقدیر معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران  از معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان

 

تقدیر معاون وزیر جهاد کشاورزی ورئیس سازمان شیلات ایران طی لوح تقدیری از معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان در راستای سهم بالای شیلات هرمزگان در تولید بیش از 32 هزار تن میگوی کشور تقدیر کرد

 

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، این لوح تقدیر توسط مدیر کل شیلات هرمزگان از طرف و به امضای معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران به  معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان تقدیم گردید .

 

گفتنی است در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی نیز از مدیر کل شیلات هرمزگان با اهدای لوحی تقدیر کرده است.