بازدید مدیرکل شیلات هرمزگان و هیئت همراه از ظرفیت های صیادی و عمل آوری بندرلنگه
مدیر کل شیلات هرمزگان به همراه هیئت همراه از ظرفیت های شیلاتی شهرستان بندرلنگه از جمله لایروبی پرورش میگو سایه خوش، مراکز عمل آوری و بسته بندی و صادرات یال اسبی ،بندر صیادی بستانه،رونق چشمگیر صید یال اسبی با قلاب بندر کنگ و  جلسه با نمایندگان صیادان  شهرستان لنگه و بررسی مسایل و ارائه راه حل   3/13/2018