باحضور مدیر کل شیلات هرمزگان:گردهمایی بنادرماهیگیری شیلات هرمزگان-کیش