بازدید مدیر کل شیلات هرمزگان ازپیشرفت پروژه آزمایشی پرورش میگو متراکم در بندرلنگه//گام های خوب شیلات هرمزگان به سمت آبزی پروری نوین

مدیرکل شیلات هرمزگان به همراه معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان،رئیس شیلات شهرستان بندرلنگه و رئیس اداره فنی و مهندسی شیلات هرمزگان از پروژه آزمایشی پرورش میگو متراکم در بندرلنگه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، در این بازدید مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه شیلات هرمزگان گام های خوبی به سمت آبزی پروری نوین برداشته است گفت: پرورش میگو متراکم می تواند در کنار ظرفیت های پرورش میگو استان هرمزگان  در آینده ای نزدیک توان هرمزگان در این مهم را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه این طرح در دو استخر متراکم به صورت آزمایشی شروع شده و ذخیره سازی بچه میگو در آن انجام شده است  و وزن بچه میگوها هم اکنون ۳ گرم می باشد ،گفت: طرح تاکنون با توجه به استفاده از سیستم های هوادهی مناسب از کف و سطح  و  کنترل دائم پارامترهای اب و استفاده از پروبیوتیکها از پشیرفت خوبی بهره مند بوده که امید است طی سه ماهه آینده شاهد برداشت میگو از این طرح آزمایشی باشیم.

عبدالرسول دریایی تصریح کرد: افزایش تولید در واحد سطح،استفاده بهینه از منابع و ظرفیت ها، ایجاد سیستم های متوازن اکولوژیکی،کاهش  نوسانات دمایی،کیفی آب و خاک، افزایش بهینه ظرفیت تولید، کاهش استرس و بیماری به دلیل پایش مرتب،کاهش هزینه ها و مدیریت آسان، افزایش استفاده بهینه از زمین مصرفی و …  از اهم مزیت های پرورش میگو متراکم است.

وی حرکت به سمت استفاده از روش های نوین در آبزی پروری، پیشگام و همگام بودن با علم روز را در صنعت آبزی پروری یک ضرورت خواند .