آغاز برداشت میگوی پرورشی از مزارع شهرستان قشمرئیس شیلات شهرستان قشم ازآغاز برداشت میگوی پرورشی در فصل اول سال زراعی از مزارع شهرستان قشم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، محمد پرورش با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای جهش تولید با وجود  شیوع ویروس کرونا و سایر مشکلات در سال جاری گفت:خوشبختانه  با حمایت شیلات  و تلاش های بخش خصوصی شاهد رونق و جهش تولید صنعت پرورش میگو می باشیم.

*وی ارتقای شاخص های اعلام شده از سوی اداره کل شیلات هرمزگان در خصوص تولید با همراهی و نظارت مستمر کارشناسان شیلاتی و بهره برداران را در دستور کار شیلات قشم طی سال جاری خواند و گفت: بدون شک آموزش و به روز کردن مستمر دانش نیز در این بین از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.